• 1
  • 2
  • 3

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

WHAT WE DO

രുഇഛെന് പ്നെഉമതിച് കോ., ലിമിറ്റഡ്.   was established in 2012 year. Its specialized in developing, producing and selling pneumatic products. We are not only do business in pneumatic automation, but in people.

നാം വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾ വിവിധ അപേക്ഷകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ എയർ ഫിറ്റിംഗുകളും വിശാലമായ, അതിവേഗ ചേർപ്പുപണിക്കു, എയർ ട്യൂബുകൾ, പ്നെഉമതിച് സിലിണ്ടറുകൾ, സൊലെനൊഇദ് വാൽവ്, വലിച്ചെറിഞ്ഞു എയർ നിയന്ത്രണ വാഗ്ദാനം.

about us

-->
WhatsApp Online Chat !